Annonse
Annonse

Ingeborg Strømseng Sjetne

Artikler av Ingeborg Strømseng Sjetne

Ingeborg Strømseng Sjetne, Øyvind Andresen Bjertnæs, Hilde Hestad Iversen
Regjeringens effektiviseringsreform innebærer forventning om økonomisk innsparing, blant annet ved at statlige virksomheter går over til digital post til innbyggerne. Effektivisering ved bruk av...
Kjell I. Pettersen, Dag Hofoss, Ingeborg Strømseng Sjetne
Norske sykehus har de siste årene stått overfor store faglige og organisatoriske utfordringer. Sentrale helsemyndigheter har tatt en rekke initiativ for å sikre og bedre pasientbehandlingen, for...
Unni Krogstad, Marijke Veenstra, Ingeborg Strømseng Sjetne, Randi Østhus, John-Arne Røttingen
Tabell  1 Utvalget i artikkelen fordelt på aldersgrupper, yrkesgrupper, kulturell bakgrunn og organisatorisk tilhørighet. Prosent. N = 1 832 Alder (år) < 30 30 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 Prosent...
Petter Ekern, Øyvind Andresen Bjertnæs, Torkil Berge, Ingeborg Strømseng Sjetne, Per Johan Askim
Fastlegen er ofte involvert i behandlingen av pasienter med psykiske lidelser. Faglig trygghet kan styrkes gjennom deltakelse i faste tverrfaglige møter med kjente kolleger og en erfaren psykiater/...