Inge-Margrethe Gilboe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Inge-Margrethe Gilboe (f. 1949) er spesialist i revmatologi og i indremedisin og har en doktorgrad på systemisk lupus erythematosus (SLE). Hun er seksjonsoverlege og seksjonsleder for legene ved Revmatologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Revmatologisk enhet

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Inge-Margrethe Gilboe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media