Imre Hercz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Imre Hercz

Imre Hercz
15.02.2007
Jeg har vært overrasket over at redaktør Charlotte Haug godkjente Mads Gilberts artikkel «Sommerregn i Gaza» for publisering i Tidsskriftet nr. 16/2006 ( 1 ). Artikkelen er en ensidig fordømmelse av...
Imre Hercz
11.06.2009
Jeg undres over at Trond Markestad, som er leder for Rådet for legeetikk, i Tidsskriftet nr. 7/2009 hyller og støtter Mads Gilbert og Erik Fosse som våger å si fra om «urett» i forbindelse med Gaza-...
Imre Hercz
03.12.2009
I mediene har det i den senere tid vært diskutert hva som er den beste fremgangsmåten for å beskytte andre mot smitte ved hoste – skal man nyse og hoste i armkroken eller fører dette til økning av...
Imre Hercz
22.01.2004
For ikke lenge siden var det mye diskusjon i mediene om dårlig behandling av beboere i syke- og aldershjem. Som årsak nevnes gjerne pleiermangel og utilstrekkelig legetilsyn. Hovedårsaken er selvsagt...
Imre Hercz
14.08.2003
Vi har sett på TV og lest i aviser om den farlige nye sykdommen SARS. Mange har ment at SARS-smitte skjer gjennom dråpesmitte, det vil si når man hoster eller nyser. Jeg ber nå leseren å foreta et...
Imre Hercz
02.12.2010
I Tidsskriftet nr. 19/2010 viser Petter Gjersvik ved sin gjennomgang av det nye storsykehusets navn i Oslo hvordan ledelsen i Helse Sør-Øst ikke eier følelse for tradisjon ( 1 ). Godt innarbeidede...
Imre Hercz
18.02.2011
Du blir ikke bare fet av å droppe frokosten. Etter min erfaring kan du også forårsake bedriftsulykker! Det er stadige diskusjoner i media om riktig ernæring og frokostens betydning. Stadig blir det...