Hrafnkell Thordarson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hrafnkell B. Thordarson (f. 1952) er spesialist i endokrinologi og seksjonsoverlege. Han har bidratt med utforming og revisjon av manus og har godkjent endelig versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Endokrinologisk seksjon

Medisinsk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Artikler av Hrafnkell Thordarson
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media