Hilde Samdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Samdal

Steinar Madsen, Bjørg Nitteberg-Sørensen, Cecilie Harviken, Hilde Samdal, Per-Olav Roksvaag
03.04.2008
Byttelisten (generikalisten) er sammen med trinnpris, refusjonsordningen (blåresept), og maksimalpris de viktigste legemiddelpolitiske styringsverktøyene i Norge. Legemidler som kommer på byttelisten...
Pernille Harg, Hilde Samdal, Ane Simensen, Steinar Madsen
29.04.2014
Antallet pasienter som brukte nye blodfortynnende legemidler økte voldsomt i 2013. Som forventet økte også antallet bivirkningsmeldinger. Kan vi ut fra bivirkningsmeldingene trekke noen slutninger om...
Steinar Madsen, Pernille Harg, Hilde Samdal, Ane Simensen
01.07.2014
Vi er ikke enige i Jacobsens synspunkt på hva «bivirkninger» innebærer. En av de viktige endringene på bivirkningsområdet de siste årene er innføringen av det vi kaller det «utvidete...
Steinar Madsen, Pernille Harg, Hilde Samdal, Ane Simensen
02.09.2014
Uheldige følger av legemiddelbruk har mange årsaker. Tidligere brukte vi en snever definisjon av bivirkning: En hendelse som var utløst av et legemiddel brukt på riktig måte, med riktig dose og...
Kamilla Fjermeros, Maren C. Frogner Werner, Pernille Harg, Hilde Samdal, Lars Slørdal, Olav Spigset
24.03.2015
Legemiddelbivirkninger fører ofte til plager og ubehag hos pasientene, og noen ganger til sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død. En metaanalyse fra 2008 basert på internasjonale data viste at 6,...
Olav Spigset, Hilde Samdal, Pernille Harg, Maren C. Frogner Werner, Kamilla Fjermeros
11.08.2015
Det finnes ulike synspunkter på hva som bør innbefattes i begrepet «legemiddelbivirkning». Dette har imidlertid ingen betydning for hvordan vår studie ( 1 ) ble designet og fortolket. Utgangspunktet...