Hilde Pleym

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Pleym

Tone B. Enger, Hilde Pleym, Roar Stenseth, Guri Greiff, Alexander Wahba, Vibeke Videm
02.02.2017
Åpen hjertekirurgi omfatter ulike prosedyrer som gjennomføres ved hjelp av hjerte-lunge-maskin. Teknologiske og medisinske fremskritt har bidratt til å øke sikkerheten og dermed redusere...
Hilde Pleym
01.11.2007
Sammen med Tidsskriftet nr. 17/2007 ble det sendt ut et innstikk med tittelen Marevan og blodplatehemmere ved kirurgi ( 1 ). Under avsnittet Blodplatehemmere og kirurgi står det å lese: «Octostim (...
Hilde Pleym
03.04.2008
Blodprodukter er en begrenset og kostbar ressurs. I tillegg er blodtransfusjoner forbundet med komplikasjoner både i form av akutt forekommende immunologiske og ikke-immunologiske...
Hilde Pleym
20.11.2008
Sentrale venekatetre brukes rutinemessig i pasientbehandlingen ved norske sykehus. Den sentralvenøse tilgangen oppnås gjennom punksjon av v. jugularis interna, v. subclavia eller v. femoralis...
Terje Veel, Jan Fredrik Bugge, Knut Arvid Kirkebøen, Hilde Pleym
25.03.2010
Med åpen hjertekirurgi menes kirurgi ved hjelp av hjerte-lunge-maskin. Om lag 70 % er koronarkirurgi, og om lag 20 % er operasjoner på hjerteklaffene. De resterende er blant annet operasjoner for...