Hilde Beate Gudim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hilde Beate Gudim

Hilde Beate Gudim
09.12.2019
Gravide kvinner må få god informasjon og oppfølging både under og etter svangerskapet. Da ny nasjonal retningslinje for svangerskapsdiabetes ble innført i 2017, førte den til stor uenighet og sterke...
Tore Henriksen, Anne Karen Jenum, Hrafnkell B. Thordarson, Helene Oeding Holm, Hilde Beate Gudim, Kristian Folkvord Hanssen
12.06.2018
Bjørn Backe mener nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes vil føre til massiv sykeliggjøring av gravide, men argumentene han presenterer er allerede diskutert og veid i bakgrunnsmaterialet for de...
Mette Brekke, Hilde Beate Gudim, Trond Egil Hansen, Ole Rikard Haavet, John Leer, Pernille Nylehn, Svein Steinert
30.05.2001
Hovednyheten i fastlegeordningen er legens populasjonsansvar. I motsetning til i dag, kommer fra 1. juni 2001 både hver enkelt lege og hver enkelt pasient til å vite eksakt hvem som hører sammen med...
Ole Rikard Haavet, Hilde Beate Gudim
20.10.2001
Ungdomstiden er en sårbar alder hvis det oppstår sykdom, og en strategisk alder for å veilede og forebygge helseskader. Samtidig vet vi forbausende lite om hensiktsmessige og effektive arbeidsmåter i...
Kari Hilde Juvkam, Hilde Beate Gudim
20.05.2011
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) har dokumentert effekt på både dysmenoré og menoragi, og det er ikke vist forskjeller i effekt mellom de ulike preparatene. Behandlingen bør starte...
Kari Hilde Juvkam, Hilde Beate Gudim
22.01.2013
Ulike medikamenter, gestagen med eller uten østrogen, kan brukes til å regulere tidspunkt og hyppighet av en kvinnes menstruasjon. Monofasiske p-piller, p-plaster eller p-ring er alle velegnede...