Hilde Beate Gudim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: hildebeateg@gmail.com

Hilde Beate Gudim er spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Skui legekontor. Hun var medlem av arbeidsgruppen under deler av arbeidet med ny nasjonal retningslinje for svangerskapsdiabetes.

Artikler av Hilde Beate Gudim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media