Hilde Beate Gudim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Hilde Beate Gudim er spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Skui legekontor. Hun var medlem av arbeidsgruppen under deler av arbeidet med ny nasjonal retningslinje for svangerskapsdiabetes.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Hilde Beate Gudim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media