Henrik Husby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Henrik Husby

Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
12.06.2003
Selv om epilepsi opptrer omtrent like hyppig hos begge kjønn, har kvinner en rekke kjønnsspesifikke problemer. I første rekke gjelder dette forhold knyttet til graviditet og fødsel (omtalt i egen...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
12.06.2003
Epilepsi er en av de aller vanligste nevrologiske tilstander hos kvinner i fertil alder. Prevalensen av epilepsi hos gravide ved termin er 3 – 5 per 1 000, hvilket betyr at ca. 200 kvinner med...
Erik Taubøll, Leif Gjerstad, Tore Henriksen, Henrik Husby
09.10.2003
Gunnar Houge og medarbeidere kommer i Tidsskriftet nr. 16/2003 med nyttige kommentarer ( 1 ) til vår artikkel om svangerskap og fødsel hos kvinner med epilepsi ( 2 ). Vi er enig i at...