Helge Refsum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Refsum

Finn Olav Levy, Jan-Bjørn Osnes, Tor Skomedal, Åsmund Reikvam, Helge Refsum, Ingrid Os, Arne Westheim
09.12.2019
Professor emeritus Knud Holck Landmark døde 28. september 2019. Den menneskekjære og livsglade allmennpraktikeren, hjertespesialisten, forskeren og farmakologen er gått bort, 88 år gammel. Etter...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum, Espen Molden
26.06.2017
I en debattartikkel i Tidsskriftet nr. 9/2017 spør Morten Svendsen Næss om antidepressiver hjelper mot depresjon og mener det er på høy tid å evaluere bruken av SSRI-preparater på nytt. Næss reiser...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
12.06.2008
I mer enn 50 år har litium vært blant de viktigste legemidler i behandlingen av psykiske lidelser. Hovedindikasjonen er behandling og forebygging av bipolar lidelse (manisk-depressiv sykdom). Litium...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
12.06.2008
Lithium has been among the most important pharmacological treatments of psychiatric disease for more than 50 years. Its main indication is treatment and prophylaxis of bipolar disorder (manic-...
Dag Kristen Solberg, Espen Molden, Helge Refsum
30.04.2009
Klopidogrel (Plavix) er blant de 5 – 7 % av legemidlene som klassifiseres som prodrugs. Felles for disse er at legemiddelmolekylene må gjennomgå en kjemisk omdanning i kroppen for å bli farmakologisk...
Ida Rudberg, Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
09.02.2006
CYP-genotyping anvendes i økende grad som et ledd i individuell tilpasning av legemiddelbehandling. Ved Psykofarmakologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, har vi utført CYP-genotyping av ca. 1 500...
Solveig Andersen, Helge Refsum, Lars Tanum
23.09.2004
Pasienter medisinert med samme dose av et gitt legemiddel kan ha svært ulik respons. Variasjon i forholdet mellom dose og respons skyldes forskjeller i farmakokinetikk og farmakodynamikk (fig 1)...
Solveig Andersen, Helge Refsum, Lars Tanum
14.08.2003
Mange legemidler er kirale forbindelser. En kiral forbindelse er en forbindelse som ikke er identisk med sitt speilbilde. Uansett hvordan en kiral forbindelse vris og vendes, kan den ikke legges over...
Dag Kristen Solberg, Jeanette Koht, Helge Refsum
07.09.2006
En 74 år gammel kvinne hadde vannavgang og rykninger i alle fire ekstremiteter da hun ble funnet hjemme av sine pårørende, som ikke fikk kontakt med henne. Hun ble innlagt i nevrologisk avdeling, men...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
13.01.2015
Patients with mental disorders are often treated with combinations of drugs that have no documented effect, in doses which are not recommended and for non-approved indications. They are treated...
Magnhild Hendset, Niclas Lunder, Helge Refsum, Thor Kristian Island
17.03.2005
Det er populært med kosttilskudd og slankemidler. Mange pasienter bruker slike produkter uten å informere legen. Kosttilskudd og slankemidler kan imidlertid ha kliniske effekter og virke inn på...
Ida Rudberg, Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
03.11.2005
Psykofarmaka gir ofte utilfredsstillende behandlingsresultat. Terapisvikt og plagsomme bivirkninger forekommer hyppig. Individuell variasjon i legemiddelrespons kan skyldes forskjeller i...
Dag Kristen Solberg, Tore Haslemo, Helge Refsum
15.05.2012
Psykofarmakologisk poliklinikk ble startet ved Diakonhjemmet Sykehus i 2009. Målet er å bidra til effektiv behandling med mindre bivirkninger, interaksjoner og terapisvikt. Flertallet av pasientene...
Kjell Petter Bøgwald, Ida Rudberg, Lars Tanum*, Helge Refsum
07.02.2012
I Felleskatalogen er doseringen av legemidler oppgitt uten differensiering basert på pasientens kjønn. Dette til tross for at det for en del medikamenter er påvist farmakokinetiske forskjeller mellom...
Gudrun Høiseth, Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
29.05.2012
I de tilfellene der monoterapi med et antidepressivt legemiddel ikke gir tilfredsstillende effekt, kan kombinasjonsbehandling vurderes. Årsaker til terapisvikt, som feil diagnose eller ikke-optimalt...
Dag Kristen Solberg, Helge Refsum
13.01.2015
Pasienter med psykiske lidelser blir ofte behandlet med kombinasjoner av legemidler som ikke har dokumentert effekt, i doser som ikke er anbefalt og på ikke-godkjent indikasjon. De behandles etter «...