Helge Myrmel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Myrmel

Dorthea Hagen Oma, Rune Fanebust, Svein Arne Nordbø, Helge Myrmel
01.11.2007
Akutt sirkulasjons- og respirasjonsstans hjå unge, tidlegare friske individ kan førekomme. Ofte finn ein ikkje nokon sikker årsak, og diagnostikken kan vere vanskeleg. Vi rapporterer her eit slikt...
Helge Myrmel, Torgunn Kursetgjerde*
11.09.2003
Pasienter infisert med genotype 1 av hepatitt C-virus bør behandles i 48 uker med pegylert interferon og ribavirin, uavhengig av virusmengde. Kvantitering anbefales likevel før behandlingsstart og...
Karl-Henning Kalland, Helge Myrmel, Svein Arne Nordbø
17.11.2005
Påvisning av nukleinsyrer i mikrobiologisk diagnostikk ble første gang omtalt i Tidsskriftet i 1987 ( 1 ). Aktuelle metoder og diagnostikk er presentert flere ganger, senest i 1999 i en temaserie ( 2...