Helge L. Waldum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge L. Waldum

Helge L. Waldum
05.11.2009
I dag mottok jeg reklame på pantoprazol, som nå tydeligvis er blitt reseptfritt. Selv har jeg lang erfaring med spesiell interesse for ulcusproblematikk. I 1970-årene fulgte vi utviklingen av...
Helge L. Waldum
28.08.2003
Jeg leste med glede Ola Didrik Saugstads innlegg i Tidsskriftet nr. 12/2003 om det administrative enevelde ( 1 ). Da jeg begynte min medisinske karriere i begynnelsen av 1970-årene, gikk jeg inn i et...
Jana Midelfart Hoff, Helge L. Waldum
23.10.2003
Hvem skal lede sykehusene? Dette har vært debattert hyppig, spesielt etter Stortingets vedtak om enhetlig ledelse på alle nivåer i helsetjenesten. Hvilke egenskaper må en leder ha, og hvilken...
Helge L. Waldum
10.05.2002
Det har vært en lang og ubrutt medisinsk tradisjon å anta at tilstander og lidelser som man ikke forstår eller finner ut av, skyldes psykogene faktorer. Blant annet har dette vært tilfellet for...
Helge L. Waldum
10.02.2002
Irritabel tarm-syndrom er en vanlig tilstand kjennetegnet av knipsmerter i magen, avføringsforstyrrelse og luftplager. Årsaken er ukjent, men motilitetsforstyrrelse og endret gastrointestinal...
Helge L. Waldum
10.01.2001
Undervisning i generell biologi og komparativ anatomi er blitt helt borte i medisinstudiet. Dette har medført at leger som eksperter gir uheldige råd til politikere, hvilket resulterer i vedtak med...
Helge L. Waldum
12.01.2016
Randomised controlled clinical trials may fail to reveal late side-effects that occur years after study termination. It has long been known that proton pump inhibitors induce gastric cancer in...
Gunnar Qvigstad, Sture Falkmer, Helge L. Waldum
30.01.2000
Immunhistokjemi er en metode hvor man kan påvise proteiner i histologiske vevssnitt. Metoden ble introdusert allerede i 1941 (1), men først de siste 20 – 30 årene har immunhistokjemi fått en sentral...
Helge L. Waldum
01.12.2005
Ødegaard, Svein Gilja, Odd Helge Gregersen, Hans Basic and new aspects of gastrointestinal ultrasonography 502 s, tab, ill. London: World Scientific Publishing, 2005. Pris GBP 74 ISBN 981-238-845-1...
Hermod Petersen, Kirsti Pleym Schumacher, Helge L. Waldum, Arnold Berstad, Jon Florholmen, Bodil Selbekk, Marijke Veenstra
04.05.2005
Gjensidig evaluering med gjensidige praksisbesøk har i mange land vært benyttet med godt resultat i allmennpraksis ( 1  –  6 ). I Norge har man også gjort positive erfaringer med metoden i...
Gunnar Qvigstad, Oddbjørg Fløttum, Helge L. Waldum
20.01.2005
Tynntarmen utgjør omtrent 75 % av lengden og hele 90 % av overflaten i fordøyelseskanalen. Til tross for dette er det relativt sjelden at det forekommer sykdommer i tynntarmen. Eksempelvis finnes...
Helge L. Waldum
06.10.2005
Jeg anbefalte i et innlegg i Dagens Næringsliv i 1998 at staten skulle fullfinansiere et forskningslaboratorium innen hvert medisinske fagområde og bruke dette som referanse i faglige spørsmål ( 1...
Helge L. Waldum
01.12.2005
Årets nobelpris i fysiologi eller medisin gis til Barry Marshall og Robin Warren, som påviste at Heliobacter pylori er årsaken til gastritt og magesår Årets nobelpris i fysiologi eller medisin er...
Tom Christian Martinsen, Ralph Herter, Jan H. Dybdahl, Helge L. Waldum
11.02.2010
Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) er et viktig proinflammatorisk cytokin ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Infliximab (Remicade) er et antistoff mot TNF-α som gis intravenøst og som ble registrert i...
Helge L. Waldum
20.05.2010
Jeg leste med undring Hatlebakk og medarbeideres emosjonelle kommentar i Tidsskriftet nr. 6/10 ( 1 ) til mitt innlegg om protonpumpehemmere solgt uten resept ( 2 ). Det kan synes som om de overhodet...
Helge L. Waldum
11.08.2015
Jeg leste med interesse artikkelen av Sanner og Grimsrud om E-sigaretter ( 1 ). Dette temaet har interessert meg lenge. Med bakgrunn i studier vedrørende regulering av syresekresjonen, ble det klart...
Helge Waldum
25.08.2015
Det er trist når vitenskap og personlige meninger blandes sammen, slik som i Sanner og Grimsruds kronikk om e-sigaretter og i deres svar i diskusjonen i etterkant ( 1 ). Jeg har aldri røykt og er...
Helge L. Waldum
12.01.2016
Langtidsbivirkninger av medisiner kan overses i randomiserte, kontrollerte legemiddelutprøvninger fordi oppfølgingstiden er for kort. Vi har lenge visst at protonpumpehemmere gir magekreft hos...