Helge Danielsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Danielsen

Helge Danielsen
17.03.2021
Helseforetaka misligheld rammeavtalen med avtalespesialistane og gir ikkje tilgang til bibliotektenester på lik linje med kollegaene våre på universitetssjukehusa. Rammeavtalen mellom Den norske...
Helge Danielsen
29.10.2020
The image shows microscopy of a scabies mite – Sarcoptes scabiei. It was extracted with a dental probe from a scabies track on a patient. Several generations of family members were infected. A total...
Helge Danielsen
29.10.2020
The dermatoscope is the dermatologist’s stethoscope. It is used for diagnosing pigmented lesions, benign and malignant tumours and inflammatory dermatoses, and in connection with infestations...
Helge Danielsen
26.10.2020
Dermatoskopet er stetoskopet til hudlegen. Det vert brukt til diagnostikk av pigmenterte lesjonar, benigne og maligne tumorar, inflammatoriske dermatosar og ved infestasjonar. Dermatoskopet kan òg...
Helge Danielsen
26.10.2020
Bildet viser mikroskopi av ein skabbmidd – Sarcoptes scabiei . Den vart plukka ut med tannlegesonde frå ein skabbgang hjå ein pasient. Familiemedlemmer i fleire generasjonar var smitta. I alt vart om...