Helena Andersson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helena Andersson

Lars Frich, Bjørn Tore Bjørkedal, Ragnhild Gagama, Helena Andersson
14.01.2019
A young woman contacted her general practitioner because of a lump in her left inguinal area, heart palpitations and increasing shortness of breath. During workup for possible systemic rheumatic...
Lars Frich, Bjørn Tore Bjørkedal, Ragnhild Gagama, Helena Andersson
20.12.2018
En ung kvinne tok kontakt med fastlegen på grunn av en kul i venstre lyske, hjertebank og økende pustevansker. Under utredning for mulig revmatisk systemsykdom ble konklusjonen at det forelå en...
Jan Tore Gran, Øyvind Molberg, Gerd Cecilie Dobloug, Helena Andersson, Eli Taraldsrud, David Scheie
27.08.2009
Idiopatiske inflammatoriske myopatier omfatter en gruppe sykdommer som kjennetegnes ved en kronisk, destruktiv inflammasjon i tverrstripet muskulatur. Tradisjonelt er sykdommene blitt delt inn i tre...
Vibke Lilleby, Øyvind Palm, Helena Andersson, Jan Tore Gran, Trond Mogens Aaløkken
07.02.2012
En tidligere frisk mann ble innlagt med pustevansker, smerter i brystet, heshet og høye inflammasjonsmarkører etter å ha vært utredet i flere måneder. Tilstanden viste seg å være en sjelden og...
Berit Hofset Larsen, Helena Andersson, Reidun Førde
01.10.2013
I denne artikkelen drøfter vi en enkeltsak fra klinisk etikk-komité ved et av landets sykehus. Saken er av stor prinsipiell og praktisk interesse både for klinikere og helsepolitikere. Kliniske etikk...