Heidi Steensland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Steensland

Petter Urdal, Bjørn Bolann, Sverre Marstein, Pål Rustad, Heidi Steensland, Arne Åsberg
03.06.2004
De fleste klinisk-kjemiske komponenter som nå måles, har vært målt i flere tiår. I denne tiden har analysemetodene endret seg meget, men tilhørende referanseintervaller er bare i beskjeden grad blitt...
Johan H. Strømme, Knut Lande, Pål Rustad, Heidi Steensland, Liv Theodorsen, Petter Urdal
15.05.2003
Fra mai 2003 gjelder nye referanseintervaller for sju av de mest målte enzymer i serum. Ved måling av serumenzymer avhenger svaret mye av hvilken metode som anvendes. Ulike målemetoder for ett og...
Torleif Trydal, Bjørn Bolann, Frank Brosstad, Sverre Sandberg, Per Morten Sandset, Anne Stavelin, Heidi Steensland, Geir Thue, Ole Rasmus Ødegaard
11.08.2005
Effekten av peroral antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister, bestemmes ved måling av protrombintid. I noen tilfeller kan det forekomme forholdsvis store forskjeller mellom målinger...