Heidi Aase

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med datainnsamling, design, tolking av resultater, utarbeiding/revisjon av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Heidi Aase er dr.psychol. og avdelingsdirektør. Hun er prosjektleder for studier av ADHD basert på Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Artikler av Heidi Aase
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media