Håvard Mjørud Forsmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håvard Mjørud Forsmo

Håvard Mjørud Forsmo
08.05.2018
God informasjon og veiledning til pasientene før og etter operasjon kan redusere liggetiden i sykehus. Foto: Anne Sidsel Herdlevær Operasjoner på colon og rectum er blant de aller hyppigste store...
Håvard Mjørud Forsmo, Tom Glomsaker, Per Olav Vandvik
30.06.2005
Etter innføringen av H₂-antagonister i 1970-årene, protonpumpehemmere (PPI) i 1980-årene og senere eradikasjon av Helicobacter pylori, har behandlingen av ulcussykdom forandret seg betydelig. Elektiv...