Hassan Z. Khiabani

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Postboks 4404 Nydalen

0403 Oslo

* Nåværende adresse:

Avdeling for legemiddelinformasjon

Statens legemiddelverk

Artikler av Hassan Z. Khiabani
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media