Hassan Z. Khiabani

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hassan Z. Khiabani

Muhammad Al-Samarraie, Hassan Z. Khiabani, Mimi Stokke Opdal
01.03.2007
Khat, også «cath», «qat», «mirra» (i Kenya), på arabisk    , uttalt «gætt», er de siste årene blitt kjent i Norge gjennom innvandrere fra Øst-Afrika, særlig fra Somalia. Stoffet er regnet som et...
Hassan Z. Khiabani, Jørg Mørland
01.03.2007
Bruken av cannabis strekker seg langt tilbake i tid (12 000 år), og medisinsk bruk er beskrevet i Kina fra 2000 – 3000 f.Kr. ( 1 ). Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra planten Cannabis...
Hassan Z. Khiabani, Asbjørg S. Christophersen, Jørg Mørland
01.03.2007
Veitrafikkulykker er en av de viktigste årsaker til skader og død. På verdensbasis skjer det ca. 1,2 million trafikkdødsfall årlig. I Norge blir det ifølge Statistisk sentralbyrå drept ca. 300...
Hassan Z. Khiabani, Asbjørg S. Christophersen, Jørg Mørland
01.03.2007
Ved mistanke om kjøring i påvirket tilstand gjøres det legeundersøkelse og tas blodprøver. Det blir gjort en foreløpig vurdering av påvirkning i henhold til veitrafikkloven. Blodprøven sendes fra...
Solfrid Hegstad, Asbjørg S. Christophersen, Hassan Z. Khiabani
17.01.2008
Det er estimert at 12 000 – 15 000 personer i Norge er sprøytenarkomane. Legemiddelassistert rehabilitering ble et landsomfattende behandlingstilbud i 1988 ( 1 ), nå er ca. 4 200 heroinavhengige...
Hassan Z. Khiabani, Olav Spigset
13.03.2008
Mange kvinner gjennomgår anestesiprosedyrer i forbindelse med en fødsel eller i ammeperioden. De aller fleste anestesimidler er lipofile og går dermed over i morsmelken. I denne artikkelen gis det en...
Solfrid Hegstad, Lena Kristoffersen, Asbjørg S. Christophersen, Hassan Z. Khiabani
01.01.2009
I de senere år har håranalyser fått økende aksept som et viktig supplement til analyser med blod og urin som prøvemedium. Påvisning av legemidler og rusmidler i blod og urin reflekterer som oftest et...