Harald Sundby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Sundby

Steinar Krokstad, Stefan Hjørleifsson, Marte Riseth, Benedicte W. Wardemann, Harald Sundby, Ingvild Vatten Alsnes
03.09.2019
Fastlegene garanterer for flere helt sentrale helsepolitiske mål. Ett av de viktigste er at alle skal få helsetjenester etter behov og ikke betalingsevne. Norsk forening for allmennmedisins faggruppe...
Harald Sundby
04.09.2017
Rapport fra et fastlegeopprør bakerst i bussen. Nylig var jeg på et kurs i allmennmedisin. Vi var drøyt 40 allmennleger, både rutinerte og mindre erfarne. Halvparten var universitetslektorer fra...
Jørgen G. Bramness, Harald Sundby
28.08.2008
Larsen, OM. Mellom alle stoler Narkomane og leger utenfor rusomsorgen. 239 s, ill. Oslo: Forlaget Aktuell, 2008. Pris NOK 329 ISBN 978-82-92-61108-1 Ole Martin Larsen forteller om leger og...
Jørgen G. Bramness, Harald Sundby
30.04.2009
Andresen, E. Fri fra avhengighet 183 s. Oslo: Cappelen Damm, 2008. Pris NOK 329 ISBN 978-82-02-27992-9 Forfatteren er tidligere rusklient og addiktolog Espen Andresen. Gjennom en åpen selvbiografi...
Harald Sundby
20.04.2000
Han het Francisco Larsen, og var innlagt i slagenheten med repeterende, forbigående lammelser i høyre kroppshalvdel den helgen i august 1998. Tre, fire ganger den siste uken hadde den høyre hånden...
Harald Sundby
05.03.2013
Erlend Hems leder i Tidsskriftet nr. 1/2013 ( 1 ) synes jeg er noe forvirrende. Jeg er selvsagt svært enig i virkelighetsbeskrivelsen, den er blitt ganske åpenbar etter hvert. Byråkratiseringen og...
Harald Sundby
29.10.2013
Turnuslege Ole Kristian Losvik har en skarpsynt, velformulert og ærlig, men dessverre trist rapport fra norsk helsevesen i Tidsskriftet nr. 16/2013 ( 1 ). Han peker på fenomener som jeg også har...
Harald Sundby
28.01.2014
Av de tingene jeg trives med og er (yrkes)stolt av som fastlege: Det er vi som er førstelinjefolkene. Det er litt av et helsekaos der ute, og hver dag ramler noe av det inn på vårt kontor: Deal with...
Harald Sundby
11.03.2014
Redaktør Charlotte Haug har i sin leder i Tidsskriftet nr. 1/2014 mye «klok kvinnes tale» ( 1 ). Jeg er glad for at vi har en så god analysator av dette helsevesenet vi alle er en del av på en så...
Harald Sundby
29.04.2014
Takk til Hege Gjessing for å ha påbegynt en drøfting av de utfordrende dilemmaene rundt over- og underbehandling, og takk til kollega Gisle Roksund som tar ballen videre ( 1 ). Jeg fikk lyst til å «...