Harald Russwurm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Russwurm

Harald Russwurm, Vilhjalmur Finsen
19.03.2013
Vi har med interesse lest Todnem & Sands artikkel i Tidsskriftet nr. 2/2013 ( 1 ). Vi er enige i at nevrografi av høy kvalitet er nyttig ved uklar sykehistorie/uklare kliniske funn når det...
Vilhjalmur Finsen, Øyvind Rød, Kristian Rød, Benjamin Rajabi, Pål Sandøe Alm-Paulsen, Harald Russwurm
19.02.2013
Distal radiusfraktur er det vanligste bruddet som behandles av helsevesenet ( 1 ). Det store flertallet er vinklet dorsalt (fractura radii typica – Colles’ fraktur) ( 2 ). Frem til for et...