Harald Åsheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Åsheim

Harald Åsheim, Kjell Bjørgvin Nilsen, Konny Johansen, Kari Furu
20.09.2007
Hyperkinetisk forstyrrelse eller AD/HD/ADD anses som en nevrobiologisk forstyrrelse med en betydelig genetisk komponent, og innebærer vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet. Andre kjennetegn kan...
Harald Åsheim, Kjell Bjørgvin Nilsen, Harald Stordahl, Konny Johansen
20.03.2001
Høsten 1999 ble det satt i gang et prosjekt i regi av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordland psykiatriske sykehus. Anonymitet har vært sikret ved at vi tok utgangspunkt i forskrivers...
Harald Åsheim, Kjell Bjørgvin Nilsen
30.05.2001
Vår målsetting med undersøkelsen var epidemiologisk å finne ut antall forskrivninger av sentralstimulerende medikamenter i Nordland fylke relatert til barnepopulasjonen som helhet, og vi hadde ikke...
Harald Åsheim, Kjell Bjørgvin Nilsen, Harald Stordal, Konny Johansen
20.05.2001
I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 8/2001 er Dexamin beskrevet som dekstroamfetamin, det skal være racemisk amfetamin.