Hans Olav Melberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Olav Melberg

Hans Olav Melberg, Geir Godager, Fredrik Alexander Gregersen
23.04.2013
Several international studies show that a considerable proportion of health expenses are spent on treatment in the final phase of life, but the estimates vary greatly ( 1  –  6 ). Some of this...
Hans Olav Melberg, Berit Bringedal
25.03.2010
Legene har en portvaktrolle ( 1 ), der de gjennom prioriteringsforskriften ( 2 ) er pålagt å veie nytten av ulike medisinske tiltak mot kostnadene. Dette fordrer korrekt kunnskap om både nytte og...
Hans Olav Melberg
24.05.2016
Ysa, Tamyko Colom, Joan Albareda , Adrià Governance of addictions European public policies. 272 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 32 ISBN 978-0-19-870330-3 Governance of...
Hans Olav Melberg
04.10.2011
Jacobs, Lawrence R. Skocpol, Theda Health care reform and American politics What everyone needs to know. 215 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 45 ISBN 978-0-19-976911-7 23. mars...
Hans Olav Melberg
07.08.2012
Breen, Marta Rosa streker, røde tall Jakten på hva som feiler verdens beste helsevesen. 238 s, ill. Oslo: Forlaget Manifest, 2011. Pris NOK 275 ISBN 978-82-92866-31-3 Rosa streker, røde tall er en...
Hans Olav Melberg
24.01.2012
Leap, Terry L. Phantom billing, fake prescriptions, and the high cost of medicine Health care fraud and what to do about it. 256 s. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011. Pris USD 30 ISBN 978-0-...
Hans Olav Melberg, Geir Godager, Fredrik Alexander Gregersen
23.04.2013
Flere internasjonale studier viser at en betydelig andel av utgiftene i helsevesenet går til behandling i livets sluttfase, men anslagene varierer mye ( 1  –  6 ). Noe av bakgrunnen for denne...
Hans Olav Melberg
07.05.2013
Helseutgiftene i Norge og 19 andre OECD-land i 2011. Søylene for helseutgiftene som prosent av bruttonasjonalprodukt er på skala der 100 % er 10 000. Utvalget består av de landene som i 2011 hadde...