Hans-Olaf Johannessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon før øvre gastrokirurgi

Avdeling for gastro- og barnekirurgi

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Han har bidratt i analyse, tolkning, revisjon og godkjenning av manus.

Hans-Olaf Johannessen er dr.med., spesialist i gastroenterologisk kirurgi, overlege og seksjonsleder/fagansvarlig.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Hans-Olaf Johannessen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media