Hans-Olaf Johannessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans-Olaf Johannessen

Tom Mala, Hans-Olaf Johannessen, Dag Førland, Thor Harald Jacobsen, Egil Johnson
05.11.2018
Insidensen av ventrikkelcancer i Norge har falt betydelig for begge kjønn de siste 60 årene, fra å være den hyppigste kreftformen i gastrointestinalkanalen til å være den fjerde hyppigste. I 2016...
Ghous Gondal, Egil Johnson, Hans-Olaf Johannessen, Bjørn Hofstad
01.05.2008
I 1724 beskrev den nederlandske legen Hermann von Boerhaave spontan emetisk oesophagusperforasjon med dødelig utfall hos storadmiral baron de Wassenaer ( 1 ). I 1946 var det en 47-årig kvinne med...
Anton Langebrekke, Hans-Olaf Johannessen, Erik Qvigstad
26.06.2008
Endometriose er en tilstand med ektopisk endometrievev utenfor livmorhulen, vanligvis lokalisert i bekkenet, og som induserer en kronisk inflammatorisk reaksjon. Sykdommen kan medføre ulike plager,...
Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson, Thomas Clausen, Odd Mjåland
12.08.2004
Insidens av residivbrokk har tradisjonelt vært hovedendepunkt for evaluering av behandlingsresultat etter lyskebrokkirurgi. Brokkirurgi med syntetiske nett gir 30 – 50 % færre residiv enn...
Erlend Landsend, Egil Johnson, Hans-Olaf Johannessen, Erik Carlsen
04.12.2003
Analfissur er en spastisk og svært smertefull tilstand med en hudsprekk lokalisert ytterst og vanligvis baktil i analkanalen. Tilstanden er vanligst blant voksne i alderen 30 – 50 år ( 1 ), men...
Hans-Olaf Johannessen
30.05.2002
Brakyterapi gis via endokavitært eller interstitielt plasserte radioaktive kilder og inngår i strålebehandling av svulster i bekkenregionen. Rectum er utsatt for skade ved bekkenbestråling, selv om...
Tobias Hauge, Egil Johnson, Olav Sandstad, Hans-Olaf Johannessen, Erik Trondsen
27.05.2014
An epiphrenic oesophageal diverticulum develops as the result of increased pressure in the oesophageal wall (pulsion diverticulum). The diverticulum is located in the distal 10 cm of the oesophagus,...
Marie Sæthre Grøtting, Else Marit Løberg, Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson
24.05.2016
Oesophageal cancer is a relatively rare form of cancer, but the incidence is increasing in Norway and other Western countries. In 2014, 289 new cases (220 men) were registered in Norway. The...
Marie Sæthre Grøtting, Else Marit Løberg, Hans-Olaf Johannessen, Egil Johnson
24.05.2016
Oesophaguscancer er en relativt sjelden kreftform, men insidensen er økende i Norge og i andre vestlige land. I 2014 ble det registrert 289 nye tilfeller (220 menn) her i landet. Insidensen varierer...
Egil Johnson, Bjørg Eline Gjerlaug, Anne Holck- Steen, Hans-Olaf Johannessen, Erik Carlsen, Tone Enden, Hans Jørgen Noreng, Anders Drolsum
03.02.2005
Årlig insidens av oesophaguscancer i Norge er tre per 100 000 menn og én per 100 000 kvinner, hvilket tilsvarer 140 til 160 nye tilfeller hvert år. Hovedsymptomene er dysfagi, vekttap og smerter. Ved...
Tobias Hauge, Egil Johnson, Olav Sandstad, Hans-Olaf Johannessen, Erik Trondsen
27.05.2014
En epifrenisk oesophagusdivertikkel oppstår som følge av økt trykk i oesophagusveggen (pulsjonsdivertikkel). Divertikkelen sitter i distale 10 cm av oesophagus med herniering av mucosa og submucosa...