Hans O. Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans O. Myhre

Lars Norgren, Hans O. Myhre
23.08.2007
Tidlig diagnose, god profylakse og adekvat behandling vil sannsynligvis gi bedre livskvalitet og i mange tilfeller bedre leveutsikter hos pasienter med arteriell insuffisiens i underekstremitetene...
Ola D. Sæther, Hans O. Myhre, Conrad Lange, Staal Hatlinghus
25.05.2006
Overlege dr.med. Jan Lundbom døde 4.1. 2006, 57 år gammel, etter kort tids sykdom. En nær venn og en god kollega er dermed gått bort så altfor tidlig. Jan Lundbom var cand.med. fra universitetet i...
Hans O. Myhre
05.01.2006
CT av en pasient som er stengraftbehandlet for et torakalt aortaaneurisme ved St. Olavs Hospital I Norge ble karkirurgi anerkjent som egen grenspesialitet i 1986, og Norsk Karkirurgisk Forening ble...
Hans O. Myhre
30.01.2002
Endovaskulær behandling av abdominalt aortaaneurisme ble beskrevet av Parodi og Volodos for ti år siden, og Krohg-Sørensen og medarbeidere beskriver i dette nummer av Tidsskriftet sine erfaringer med...
Berit Mørland, Ekspertgruppe, Senter for medisinsk metodevurdering:, Johan A. Aarli, Eiliv Lund, Hans O. Myhre, Bent Indredavik
30.03.2000
Hjerneslag er den tredje viktigste dødsårsak og en av de viktigste årsaker til alvorlig funksjonshemning i Norge. Ca. 15 000 mennesker rammes årlig av hjerneslag (1). Mens subaraknoidalblødning og...
Marit Pedersen, Jenny Aasland, Jon H. Kaspersen, Håkon O. Leira, Hans O. Myhre
19.05.2005
Endovaskulær behandling brukes i stadig større utstrekning hos pasienter med sykdom i aorta ( 1 ). I Norge utføres endovaskulær behandling av aneurismer og disseksjoner bare ved...