Hans-Johan Breidablik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans-Johan Breidablik

Hans-Johan Breidablik
23.03.2006
Innvandrere med legeutdanning og praksis fra land utenfor EØS-området får et ublidt møte med norsk helsevesen og undervisningsinstitusjoner. Dette har vært fremme i mediedebatten, spesielt i forhold...
Eivind Meland, Hans-Johan Breidablik, Lars Jørgen Vik, Tor-Johan Ekeland
01.07.2004
Eleven: Jeg har slått opp med kjæresten. Hun var nerd! De nye vennene mine har sagt at de skal finne en ny kjæreste til meg. Skolelegen: Hvem er det som skal bestemme hvem du skal ha til kjæreste?...
Hans-Johan Breidablik, Eivind Meland
01.07.2004
Ungdoms seksualatferd er av helsemessig interesse verden over. Nedgangen i menarkealder og økningen i gjennomsnittlig giftealder gjør at unge mennesker nå befinner seg flere år mellom fysisk modenhet...
Lars Jørgen Vik, Hans-Johan Breidablik, Tor-Johan Ekeland, Eivind Meland
01.04.2004
Tatovering og piercing har i et historisk perspektiv alltid vært viktige uttrykksformer for mennesker. Slik kroppsdekorering ser ut til å være langt mer vanlig enn før, særlig blant ungdom, noe som...
Hans-Johan Breidablik
11.09.2003
I den russiske republikken Karelia er utfordringene i folkehelsearbeidet store. Økningen i alvorlige smittsomme sykdommer som tuberkulose, veneriske sykdommer og HIV bekymrer helsevesenet både lokalt...
Hans-Johan Breidablik
09.10.2003
I Rikstrygdeverkets Tilbakeblikk og utsyn tales det om en velferdsstat i endring, om brukerperspektiv og sikring av enkeltmenneskets rettigheter i forhold til alle de ordninger som etaten forvalter...
Hans-Johan Breidablik
10.12.2002
Folkehelsearbeid med utgangspunkt i lokalsamfunnet er ikke noe nytt fenomen her i landet, og «potetprestene» var blant de fremste pionerene i folkehelsearbeidet. Niels Griis Alstrup Dahl (1778 – 1852...
Hans-Johan Breidablik, Eivind Meland
30.01.2001
Ungdommen er den tiden du velger masken du skal bære resten av livet Aksel Sandemose (1) Helse og sykdom kan ikke bare knyttes til individuelle faktorer. Kvaliteter ved det omgivende sosiale system...
Hans-Johan Breidablik
30.01.2001
”Vi vil leve lenge, vi, men gammel vil vi aldri bli,” heter det treffende i denne velkjente visen. Stein Vaaler og medarbeidere tar opp emnet erektil dysfunksjon hos menn over 40 år i Tidsskriftet nr...
Hans-Johan Breidablik, Eivind Meland
20.03.2001
Det har vært økende interesse for studiet av egenvurdert global helseopplevelse i de senere år. Mossey & Shapiro viste allerede i 1982 at egenvurdert helse var en bedre prediktor for mortalitet...
Hans-Johan Breidablik
30.01.2000
Den største fare for freden er abort, for hvis en mor kan drepe sitt barn, hva skal da hindre meg i å drepe deg og deg i å drepe meg? Mor Teresa Mor Teresas ord ved mottakelsen av Nobels fredspris og...
Eivind Meland, Thomas E. Kadar, Hans-Johan Breidablik
20.10.2000
Røyking i ungdommen er en viktig risikofaktor for sykdom og død i voksen alder. Atferden har mange skadelige konsekvenser, hvorav kreft og kardiovaskulære sykdommer er de mest kjente. Til tross for...
Hans-Johan Breidablik
22.09.2005
Kraft, Siv Ellen Den ville kroppen Tatovering, piercing og smerteritualer i dag. 200 s, ill. Oslo: Pax, 2005. Pris NOK 268 ISBN 82-530-2745-1 Tatovering og piercing har i et historisk perspektiv...
Torbjørg Dahle, Hilde Aalvik Dalen, Eivind Meland, Hans-Johan Breidablik
07.10.2010
Mange norske ungdommer har vært utsatt for seksuelle overgrep ( 1 ). Seksuelle overgrep kan føre til en rekke negative ettervirkninger i form av psykiske og somatiske problemer ( 2  –  5 ). I en...