Hans Erik Rugstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Erik Rugstad

Øyvind Melien, Per Wiik Johansen, Hans Erik Rugstad
06.11.2003
I flere land er det nå opprettet poliklinisk virksomhet innen klinisk farmakologi. Dette gjelder bl.a. Nederland, Canada og Storbritannia. Italia, Israel og Australia følger snart etter...
Øyvind Melien, Per Wiik Johansen, Tone Westergren, Hans Erik Rugstad
26.06.2003
Warfarin har vært brukt i nær 60 år i antikoagulasjonsbehandling, med indikasjonsområder som inkluderer forebygging og behandling av tromboembolisk sykdom ( 1 , 2 ). Den individuelle respons på slik...
Per Wiik Johansen, Stein Bergan, Helge Rootwelt, Eli Anne Kvittingen, Hans Erik Rugstad
30.11.2002
Det er så langt karakterisert 18 humane cytokrom P-450 (CYP)-familier, og minst tre av disse er involvert i metabolismen av legemidler (CYP1 – 3) (1). Selv om enzymene finnes i en rekke vev, er det...
Hans Erik Rugstad
10.05.2000
Ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter (non-steroidal antinflammatory drugs), også på norsk ofte kalt NSAID, hører til de mest brukte legemidler i Norge. Salgstallene uttrykt i definerte...