Hanne Støre Valeur

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Støre Valeur

Hanne Støre Valeur
06.08.2013
Blinkenberg, Ellen Økland Min DNAgbok Personlig og forståelig om genetikk. 276 s. Oslo: Cappelen Damm, 2013. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-39495-0 Ellen Økland Blinkenberg er medisinsk genetiker og...
Hanne Støre Valeur
03.09.2013
Dårlig søvnkvalitet og depresjon er utbredt blant norske dialysepasienter. Amin Amro (til venstre) og Fredrik Brekke er to av forfatterne bak artikkelen om dialysepasienters sø...
Hanne Støre Valeur
10.12.2013
Damhaug, Torkil Sikre tegn på din død 408 s. Oslo: Cappelen Damm, 2013. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-42131-1 Lege Torkil Damhaug har i løpet av de siste årene etablert seg som en av Norges ypperste...
Hanne Støre Valeur
28.05.2013
Vannkanaler kan være et mulig utgangspunkt for nye behandlingsmetoder for å hindre malariainfeksjon i hjernen. Mahmood Amiry-Moghaddam. Foto Marit Tveito Cerebral malaria er en alvorlig...
Hanne Støre Valeur
12.11.2013
IgM-antistoff mot s-nitrosocystein kan påvises i spinalvæsken hos mange pasienter med multippel sklerose og kan kanskje brukes diagnostisk i fremtiden. Charlotte Hvaring. Foto Elise...
Hanne Støre Valeur
11.06.2013
En nyoppdaget signalvei for autoimmun nevroinflammasjon kan gi ny forståelse av hvordan multippel sklerose utvikles. Christine Stansberg og Øivind Torkildsen. Foto Nina Grytten...
Hanne Støre Valeur
23.04.2013
Forekomsten av autismespekterforstyrrelser, AD/HD, epilepsi og cerebral parese hos norske barn er nå kartlagt. Pål Surén og Camilla Stoltenberg. Foto Torunn Gjerustad,...
Hanne Støre Valeur
29.10.2013
Forskere fra Oslo universitetssykehus har i samarbeid med forskere fra Harvard University utviklet en ny MR-metode for avbildning av blodårene i hjernesvulster. Atle Bjørnerud og Kyrre...
Hanne Støre Valeur
10.12.2013
«Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening,» heter det i samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene som ligger til grunn for Solberg-regjeringens...
Hanne Støre Valeur
23.04.2013
Mange mennesker med alvorlig depresjon opplever diskriminering. Det viser en studie med pasienter fra 35 land. Illustrasjonsfoto thinkstock Studien omfattet 1 082 personer diagnostisert med alvorlig...
Hanne Støre Valeur
29.10.2013
Hvis foreldrene selv bruker hypnotika, får barna deres i større grad enn andre barn utskrevet antihistaminet alimemazin for søvnvansker. Fra venstre: Jørgen G. Bramness,...
Hanne Støre Valeur
29.10.2013
Forskrivning av vent-og-se-resept ved luftveisinfeksjoner kan redusere antibiotikabruken. Sigurd Høye. Foto Siri Jensen For å unngå utvikling av resistens er det viktig at antibiotika kun brukes når...
Hanne Støre Valeur
20.08.2013
For sterke signaler fra ionekanaler som registrerer bevegelse i fosterlivet kan føre til artrogrypose – medfødt leddstivhet. Gunnar Houge, Gunnar Riemer, Unni Steen og Vidar Steen...
Hanne Støre Valeur
01.10.2013
Pasienter med forsinket søvnfase-syndrom kan opprettholde en fremskyndet søvnfase over tid ved behandling med lys og melatonin. Det viser doktorgradsarbeidet til Ingvild West Saxvig. Ingvild West...
Hanne Støre Valeur
20.08.2013
Gastrisk bypass-operasjon ga bedre blodsukkerkontroll enn intensiv medisinsk behandling alene hos type 2-diabetikere med BMI på 30 – 40 kg/m². Men kirurgi ga også flere alvorlige bivirkninger...
Hanne Støre Valeur
06.08.2013
Inhalert racemisk adrenalin er ikke mer effektivt enn inhalert saltvann til behandling av barn med akutt bronkiolitt. Fra venstre professor Kai-Håkon Carlsen, lege og lokalt ansvarlig Leif...
Hanne Støre Valeur
01.10.2013
I anmeldelsen påpeker jeg at jeg savner en presisering av om pasienthistoriene som refereres i boken, er gjengitt med tillatelse. Pasienthistoriene presenteres i forfatterens personlige og daterte...
Hanne Støre Valeur
01.10.2013
Førskolebarn som var født prematurt fikk bedre arbeidsminne etter å ha gjennomført et databasert treningsprogram. Gro Løhaugen og Kristine Hermansen Grunewaldt...
Hanne Støre Valeur
20.08.2013
Virusinfeksjon kan ha betydning for utvikling av autoimmune tyreoiditter, viser funn fra Sara Salehi Hammerstads doktorgrad. Sara Salehi Hammerstad. Foto privat Autoimmune tyreoiditter består...
Hanne Støre Valeur
07.05.2013
Bruk av folsyretilskudd tidlig i graviditeten gir lavere risiko for autisme hos barnet. De fire norske medforfatterne: Fra venstre Christine Roth, Pål Surén, Camilla Stoltenberg og Per...