Håkon Wæhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon Wæhre

Wolfgang Lilleby, Eivor Hernes, Håkon Wæhre, Nils Raabe, Sophie D. Fosså
02.11.2006
Omtrent en firedel av alle nye tilfeller med prostatakreft i Norge ble tidligere diagnostisert med metastatisk sykdom ( 1 ). Tilsvarende andel i dag er rundt 10 – 15 % (Kreftregisteret, upubliserte...
Inger Norderhaug, Truls Bjerklund Johansen, Olav Dahl, Per Å. Høisæter, Reino Heikkilä, Olbjørn Klepp, Dag Rune Olsen, Ivar S. Kristiansen, Håkon Wæhre
30.11.2002
2 900 menn får diagnosen prostatakreft hvert år (1), av disse er 70 % eldre enn 70 år på diagnosetidspunktet (2). Prostatakreft utvikles som regel langsomt, og sykdommen vil derfor hos mange...