Håkon Bjorheim Abrahamsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon Bjorheim Abrahamsen

Håkon Bjorheim Abrahamsen, Katrine Finsnes
29.11.2011
The mandatory course package for doctors specialising in anaesthesiology was recently revised. We are the arrangers of one of the courses, Basic Course 2, in which simulation and skills training are...
Håkon Bjorheim Abrahamsen, Eirik Bjorheim Abrahamsen, Hans Morten Lossius
17.04.2012
Each year, several thousand patients are injured and die as an effect of undesired events and medical malpractice in the Norwegian health services. Medical emergency interventions undertaken in the...
Håkon Bjorheim Abrahamsen, Katrine Finsnes
29.11.2011
Den obligatoriske kurspakken for leger i spesialisering i anestesiologi ble nylig revidert. Vi er arrangører for et av kursene, grunnkurs 2, hvor simulering og ferdighetstrening er sentrale...
Håkon Bjorheim Abrahamsen, Eirik Bjorheim Abrahamsen, Hans Morten Lossius
17.04.2012
Hvert år skades og dør flere tusen pasienter som følge av uønskede hendelser og medisinsk feilbehandling i norsk helsevesen. Akuttmedisinske intervensjoner, utført i luftambulansetjenesten, kan anses...
Håkon Bjorheim Abrahamsen
25.06.2013
Thoureen, Traci L. Scott, Sara B. Emergency medicine simulation workbook A tool for bringing the curriculum to life. 315 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 39 ISBN 978-0-4706-5787-4...