Hafting M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hafting M

Hafting M
10.10.1997
Medisinske tidsskrifter retter oppmerksomheten mot eldre og aldring De siste årene har en rekke medisinske tidsskrifter gått sammen om å publisere flere artikler eller ha temanumre om samme emne på...
Hafting M
30.09.1996
Humanistisk medisin som fagområde Serien om allmennmedisin avsluttes i dette nummeret av Tidsskriftet. Ifølge initiativtakerne (1) har det vært stille rundt norsk allmennmedisin de siste årene, og...
Hafting M
20.02.1996
Om konflikten mellom pasientautonomi og hjelpeplikt Spørsmålet om leger har plikt til å gi medlemmer av Jehovas vitner blodoverføringer mot deres vilje, dukker stadig opp i massemediene, fagpressen...