Guro L. Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guro L. Andersen

Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Kari Kveim Lie, Synnve Schjølberg, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Anne-Siri Øyen, Britt Kveim Svendsen, Kari Modalsli Aaberg, Guro L. Andersen, Camilla Stoltenberg
01.10.2013
Developmental disorders and neurological afflictions are a significant cause of morbidity and reduced ability for children to function ( 1 ) and often require comprehensive follow-up from the...
Karl-Olaf Wathne, Guro L. Andersen
30.01.2000
På initiativ fra Seksjon for infeksjonssykdommer ved Barnesenteret, Ullevål sykehus ble det 21. – 22. 4. 1999 arrangert et lukket fagseminar for barneleger og annet fagpersonell i helseregion 1 og 2...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Kari Kveim Lie, Synnve Schjølberg, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Anne-Siri Øyen, Britt Kveim Svendsen, Kari Modalsli Aaberg, Guro L. Andersen, Camilla Stoltenberg
01.10.2013
Utviklingsforstyrrelser og nevrologiske lidelser er en vesentlig årsak til sykelighet og nedsatt funksjonsevne hos barn ( 1 ) og krever ofte omfattende oppfølging fra helsevesen og annet...