Guro L. Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Guro Lillemoen Andersen (f. 1960) er overlege, spesialist i barnesykdommer og ph.d. i samfunnsmedisin. Hun er leder av Cerebral pareseregisteret i Norge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Cerebral pareseregisteret i Norge

Sykehuset i Vestfold

Artikler av Guro L. Andersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media