Guri Rørtveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

og

Allmennmedisinsk forskningsenhet

NORCE Norwegian Research Centre

Bergen

Hun har bidratt med idé, planlegging og utforming, revisjon og endelig godkjenning av manuskriptet.

Guri Rørtveit er spesialist i allmennmedisin, professor og forsker ved Norwegian Research Centre.

Artikler av Guri Rørtveit
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media