Guri Rørtveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guri Rørtveit

Anne Kveim Lie, Guri Rørtveit, Kristine Lillestøl, Øivind Larsen, Ole Georg Moseng, Christoph Gradmann, Magnus Vollset, Ketil Slagstad, Per Haave
14.12.2020
Foto: Nina Husom Professor Aina Schiøtz døde 73 år gammel lørdag 31. oktober, etter lang tids sykdom. Vi har mistet en kjær og kunnskapsrik kollega og en sjelden...
Bjørn Bjorvatn, Espen Saxhaug Kristoffersen, Peder Andreas Halvorsen, Egil Andreas Fors, Stein Nilsen, Guri Rørtveit
14.01.2019
There is an acute need for practice-oriented research in general practice in Norway. A new infrastructure for such research has now been established, and we encourage all GP practices to report their...
Bjørn Bjorvatn, Espen Saxhaug Kristoffersen, Peder Andreas Halvorsen, Egil Andreas Fors, Stein Nilsen, Guri Rørtveit
14.01.2019
Det er akutt behov for praksisnær forskning i allmennpraksis. En ny infrastruktur for slik forskning er nå etablert, og vi oppfordrer alle fastlegesentre til å melde sin interesse. Figur 1...
Knut Erik Emberland, Guri Rørtveit
11.10.2016
Forskerens vei til helseregistrene er kronglete, tidkrevende og kostbar. Dette gir unødvendig risiko for befolkningens helse. Norske helsedata omtales gjerne som en gullgruve for forskere. Norge har...
Knut-Arne Wensaas, Nina Langeland, Guri Rørtveit
06.09.2007
Høsten 2004 ble Bergen rammet av en epidemi med giardiasis hvor ca. 1 300 pasienter fikk påvist Giardia lamblia i avføringsprøve. Et så omfattende utbrudd av giardiasis er aldri tidligere registrert...
Guri Rørtveit
28.06.2007
Mange kvinner er plaget med urininkontinens. Er behandlingen de får god nok? Urinlekkasje rammer kvinner og menn ulikt. Dette skyldes ulike anatomiske forhold. I en svensk befolkningsstudie...
Guri Rørtveit
28.02.2008
Når produksjon og formidling av kunnskap styres av økonomi, blir legers forhold til farmasøytisk industri problematisk Det har de senere år vært økende oppmerksomhet rettet mot legers forhold til...
Guri Rørtveit, Tone Smith-Sivertsen, Ivar Sjaastad, Helga Sanner, Randi Brendbekken, Tone Norby Bjørgo
15.05.2008
Enbjørg, vår kjære, flotte venninne og kollega, døde 29. mars 2008, bare 43 år gammel. Hun vokste opp og studerte medisin i Bergen, for så å flytte til Vesterålen der hun hadde turnustjenesten. Etter...
Guri Rørtveit, Annetine Staff, Baard-Christian Schem, Lill-Tove Busund, Karl O. Nakken, Marte Walstad, Ola Dale, Terje Vigen
29.01.2009
For første gang er redaksjonskomiteens funksjoner og oppgaver nedfelt skriftlig. Vi publiserer nå en arbeidsbeskrivelse på nett Tidsskrift for Den norske legeforening har hatt en redaksjonskomité...
Guri Rørtveit, Steinar Hunskår
27.08.2009
Forsknings- og undervisningsinstitusjonene må komme raskt på banen for at reformen skal lykkes I Stortingsmelding nr. 47 (Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett tid)...
Guri Rørtveit
12.01.2006
Kjell Torriset: Alba, 1989/90 © Kjell Torriset/BONO 2005. Foto Antonia Reeve Svangerskap og fødsel er sentrale temaer i kvinners liv. Dette gjelder også for kvinner som velger et liv uten barn, og...
Guri Rørtveit, Knut-Arne Wensaas
16.12.2004
Flere enn 35 000 bergensere har i høst vært utsatt for smitte med parasitten Giardia lamblia. Epidemien har satt smittevernberedskapen på prøve Infeksjon med Giardia lamblia (giardiasis) skyldes...
Guri Rørtveit
03.06.2004
I studien som danner grunnlag for denne avhandlingen, undersøkte vi forekomsten av urinlekkasje blant kvinner i en hel befolkning. I tillegg belyste vi årsaksfaktorer knyttet til svangerskap og...
Sverre Rørtveit, Guri Rørtveit
06.11.2003
Vi takkar for interessa for artikkelen vår. Artikkelen er basert på ein deskriptiv studie. Målsettinga var å beskrive ein impetigoepidemi og tiltaka som vart sett i verk. At det ut frå tabell 2 ser...
Sverre Rørtveit, Guri Rørtveit
25.09.2003
Impetigo eller brennkoppar er ein overflatisk hudinfeksjon. Klinisk er det to former, med kvar si bakteriologiske årsak ( 1 ). Vanleg impetigo startar med vesiklar, deretter dannar det seg...
Guri Rørtveit, Eivind Meland
10.12.2001
Respekt og dialog må være grunnlaget for vårt møte med kolleger med utenlandsk bakgrunn. Diskusjoner om manglende språklig, kulturell og klinisk kompetanse foregår i dag på ”bakrommene”. Slike...
Guri Rørtveit, Roger Strand
30.04.2001
Eva, 68 år, kommer til konsultasjon i allmennpraksis fordi hun ønsker en ”helsjekk”. Hun er noe overvektig, røyker ikke og føler seg i grunnen frisk. Hun går turer daglig fordi hun har hund. På...
Guri Rørtveit, Roger Strand
30.04.2001
Eva, 68 years, comes for a consultation with a general practitioner because she would like to have «a full check-up». She is mildly overweight, does not smoke and feels basically healthy. She goes...
Guri Rørtveit, Yngvild S. Hannestad
14.10.2014
Urinary incontinence, anal incontinence and pelvic organ prolapse are together referred to as pelvic floor dysfunction. The International Continence Society has established a standardised terminology...
Guri Rørtveit, Yngvild S. Hannestad
14.10.2014
Urinary incontinence, anal incontinence and pelvic organ prolapse are together referred to as pelvic floor dysfunction. The International Continence Society has established a standardised terminology...