Guri Rørtveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guri Rørtveit

Edvin Schei, Ole Frithjof Norheim, Guri Rørtveit, Dag Einar Lysebo, Stefân Hjørleifsson
20.04.2000
Tidsskriftets essaykonkurranse 1999 om dyder i medisinen ble vunnet med en velskrevet artikkel der det argumenteres for at legers ansvar gjelder den enkelte pasient, men ikke fellesskapet for øvrig (...
Tone Smith-Sivertsen, Guri Rørtveit, Amund Gulsvik, Per S. Bakke, Britt Skadberg
17.02.2005
Diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med obstruktiv lungesykdom er sentralt i allmennpraksis. Vi laget et fire timers seminar om dette for siste års medisinstudenter i Bergen, der...
Annetine Staff, Guri Rørtveit
11.02.2010
Hvem avgjør hva som er akseptabel publiseringsetisk standard, og hvem har ansvar for god forskningsetikk? Det blir hevdet at forskningsverdenen hadde vært uten konflikter hvis det ikke hadde det ikke...
Mette Sagsveen, Guri Rørtveit
25.03.2010
Å være lege handler om å ta avgjørelser og å gjøre prioriteringer. For å få det til på beste måte er det nødvendig med kunnskap både om kostnad og effekt av medisinske tiltak I dette nummeret av...
Guri Rørtveit
20.09.2011
To utfordringer er godt illustrert i ovenstående pasienthistorie. Den ene gjelder organiseringen av helsetjenester: Er pasientenes behov for effektivitet godt nok ivaretatt? Den andre handler om...
Sverre Rørtveit, Steinar Hunskår, Knut-Arne Wensaas, Kristian A. Simonsen, Guri Rørtveit
08.04.2011
Verdas helseorganisasjon (WHO) melde i april 2009 om epidemisk spreiing av eit nytt influensa A(H1N1)-virus i Mexico, USA og Canada ( 1 ). Organisasjonen definerte 11. juni influensaen som ein...
Guri Rørtveit
12.06.2012
Hashim, Hashim Abrams, Paul Overactive bladder syndrome and urinary incontinence 84 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 13 ISBN 978-0-19-959939-4 Dette er en liten håndbok om to...
Guri Rørtveit
20.08.2013
Booton, Paul Cooper, Carol Easton , Graham General practice at a glance 153 s, ill. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 24 ISBN 978-0-470-65551-1 Allmennmedisin er et altomfattende...
Preben Aavitsland, Dag Berild, Andreas Emmert, Morten Horn, Guri Rørtveit
28.01.2014
Ulvestad mener at «de alternative» i borreliosestriden «aksepterer vitenskapens førende premisser» og danner «vitenskapens fortropp» ( 1 ). De følgende eksemplene viser at han tar feil: To...
Guri Rørtveit, Yngvild S. Hannestad
14.10.2014
Urininkontinens, analinkontinens og descensus urogenitalis (fremfall) kan samlet kalles bekkenbunnssvikt. International Continence Society har etablert en standardisert terminologi for disse...
Guri Rørtveit
11.08.2015
Det var på høy tid med en stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Meldingens mangel på analyser og tiltak for å styrke forskningen er imidlertid bekymringsfull Fastlegeordningen ble innført i 2001...
Guri Rørtveit
25.08.2015
Sommers, Lucia Siegel Launer, John Clinical uncertainty in primary care The challenge of collaborative engagement. 306 s, tab, ill. New York, NY: Springer, 2014. Pris EUR 150 ISBN 978-1-4614-6811-0...
  •