Guri Hagberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for hjerneslag

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hun har bidratt med idé, utarbeiding/revisjon av manus, litteratursøk og godkjenning av innsendte manusversjon.

Guri Hagberg er ph.d., spesialist i indremedisin og i geriatri og overlege.

Artikler av Guri Hagberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media