Gunnar Sæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Sæter

Gustav Lehne, Jens Bjørheim, Gunnar Sæter
19.04.2007
Dosering av cytostatika til en kreftpasient beregnes vanligvis ut fra hvor stor kroppsoverflate vedkommende har. Dette har vært etablert prosedyre så lenge man har brukt cytostatika. Denne praksisen...
Claes Tropé, Janne Kærn, Gunnar Sæter, Martin Gore
06.11.2003
Hvert år dør om lag 300 norske kvinner av ovarialkarsinom. Kjemoterapi står sentralt i behandlingen, og flere typer cytostatika har vist seg effektive. Kombinasjonen paklitaxel-karboplatin har i...
Gunnar Sæter, Kirsten Sundby Hall, Øyvind S. Bruland, Øyvin P. Solheim, Johan Høie, Gunnar Follerås, Per Helgerud, Anna E. Stenwig, Bodil Bjerkehagen, Kristian Talle, Ingeborg Taksdal, Mette Winderen
10.09.2002
Tabell 1  Pasientkarakteristika for 1 813 pasienter med bein- og bløtvevssarkom 1980 – 84 1985 – 89 1990 – 94 1995 – 99 N = 402 N = 423 N = 421 N = 567 Ratio menn/kvinner 1,28 1,15 0,98 1,05 Median...
Pål A. Jenum, Øystein Flesland, Hans Blystad, Inger Sofie Samdal Vik, Tor Hervig, Arild Mæland, Gunnar Sæter
22.04.2010
I oktober 2007 mottok Folkehelseinstituttet et varsel fra medisinsk poliklinikk ved sykehus A om at det var påvist syfilisantistoffer hos en for dem ny blodgiver. Av meldingen fremgikk det at...