Gunnar Kvalheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gunnar Kvalheim (f. 1946) er spesialist i onkologi, dr.med. og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Seksjon for celleterapi

Avdeling for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

Artikler av Gunnar Kvalheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media