Gry Hay

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gry Hay

Gry Hay, Lars Fadnes, Kirsten B. Holven, Nina C. Øverby, Ahmed A. Madar, Christine Henriksen
09.11.2020
Until recently, all parents have been advised to give cod liver oil to their infants. Now, cod liver oil is no longer recommended during the first year of life, but breastfed infants still need...
Gry Hay, Lars Fadnes, Kirsten B. Holven, Nina C. Øverby, Ahmed A. Madar, Christine Henriksen
22.10.2020
Frem til nylig har alle foreldre fått råd om å gi tran til sine spedbarn. Nå anbefales ikke lenger tran i første leveår, men ammede barn trenger fortsatt D-vitamintilskudd. I Norge har vi lang...
Gry Hay, Anne Bergljot Bærug
20.05.2019
Solid foods that are introduced before the age of six months replace breastmilk and provide no health benefits. In the first six months of life, the infant should have as much breastmilk as possible...
Gry Hay, Anne Bergljot Bærug
03.05.2019
Fast føde som introduseres før seks måneders alder erstatter morsmelk og gir ingen helsefordeler. De første seks månedene bør barnet få så mye morsmelk som mulig, og fullamming er det beste...
Gry Hay, Jan I. Pedersen, Knut-Inge Klepp
30.01.2000
Brunvand & Lindemann argumenterer i en artikkel i Tidsskriftet (1) for at EUs barnematdirektiv (2, 3) bør implementeres i norsk regelverk. Bakgrunnen er tro på at vitamin D-tilsetning til...
Gry Hay, Jan I. Pedersen, Knut-Inge Klepp
10.03.2000
En rekke argumenter taler mot implementering av EUs barnematdirektiv. Direktivet gir barnematprodusenter adgang til å tilsette næringsstoffer innen vide grenser og åpner for produkter tilsatt...
Gry Hay
05.05.2015
Nordstrand, Berit Sukkerkok i hodet 64 s, ill. Oslo: Fraiva, 2014. Pris NOK 289 ISBN 978-82-999043-2-2 Med enkelt språk og fine tegninger forteller Berit Nordstrand om hvordan kroppen påvirkes av...