Grethe Hellstrøm Hoddevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grethe Hellstrøm Hoddevik

Grethe Hellstrøm Hoddevik, E. Arne Høiby, Gunnar Martin Hoddevik
26.01.2006
Forsvarlig håndtering av infeksjoner innebærer at legen vektlegger alle anamnestiske opplysninger, særlig sykdomsvarighet og allmenntilstand. Legen må alltid vurdere risikoen ved det å se tilstanden...
Grethe Hellstrøm Hoddevik, Marit Nygaard
01.04.2004
Misbruk av alkohol eller vanedannende legemidler er ikke forenlig med forsvarlig legevirksomhet. Helsepersonelloven (tidligere legeloven) gir Statens helsetilsyn anledning til å tilbakekalle...
Grethe Hellstrøm Hoddevik, Jørgen Holmboe, Marianne Blair Berg, Jostein Vist
06.02.2003
Med hjemmel i lov av 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon m.m. (obduksjonsloven) med forskrift kan pasienter og pårørende reservere seg fra obduksjon. En forutsetning for å...
Grethe Hellstrøm Hoddevik, Petter Schou, Jørgen Holmboe
30.11.2002
I 1984 ble de 17 norske sykehusene med patologiavdeling forespurt om obduksjonspraksis . Resultatet tydet på at informasjon til allmennheten og pårørende var den største mangelen (1). Oppmerksomhet...
Grethe Hellstrøm Hoddevik
10.04.2000
Legemidler har fortsatt en bred plass i epilepsibehandlingen. Med unntak av bromid ble alle midlene introdusert på 1900-tallet. Antall nye preparater har økt eksponentielt de siste ti årene (tab 1)...
Grethe Hellstrøm Hoddevik
03.11.2005
Innsatsstyrt finansiering har økt interessen for morbiditetskoding. Det er godt kjent at feil gjøres når kode for en diagnose eller tilstand skal velges ( 1  –  4 ). Feilene blir lett flere når slike...
Grethe Hellstrøm Hoddevik, Grete Bjørang
17.03.2005
Vi har med stor interesse lest Johanne Sundbys innlegg og er glade for at vårt innlegg bidrar til refleksjoner og debatt. At kvinneperspektivet på denne måten også blir fremhevet, synes vi er...
Grethe Hellstrøm Hoddevik, Grete Bjørang
06.01.2005
Hos fire pasienter med oversett subaraknoidalblødning fant Helsetilsynet at anamnestiske opplysninger var undervurdert og utredningen mangelfull. Ingen av dem var blitt utredet med spinalpunksjon, og...