Grete Dyb

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Grete Dyb (f. 1959) er dr.med., spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, professor og seniorforsker. Hun er prosjektleder for Utøya-studien ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og har gjennomført flere studier om barn og ungdom utsatt for vold, seksuelle overgrep og katastrofer. Hun har, som sine medforfattere, bidratt med idé, utforming/design, analyse av data, tolkning av data, utarbeiding, revisjon og godkjenning av manuset.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

og

Institutt for klinisk medisin

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Artikler av Grete Dyb
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media