Grete Dyb

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grete Dyb

Grete Dyb
11.09.2008
Bugge, RG. Når krisen rammer barn og unge 157 s. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2008. Pris NOK 229 ISBN 978-82-7634-634-3 Dette er ment å være en håndbok for mennesker som i kraft av sin posisjon,...
Grete Dyb, Pål Kristensen
26.02.2009
Dyregrov, A Gjestvang, B Slagsvold, M. Ung sorg 14 unge om døden og livet videre. 256 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2008. Pris NOK 349 ISBN 978-82-03-23574-0 14 unge mennesker forteller om sin sorg over å...
Erik David Wiström, Lise Eilin Stene, Grete Dyb
23.08.2016
Terrorhandlinger kan gi alvorlige akutte stressreaksjoner og på sikt posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) eller andre kroniske helseproblemer ( 1  –  3 ). De som blir rammet, vet ofte ikke...
Erik David Wiström, Lise Eilin Stene, Grete Dyb
23.08.2016
Terrorist acts can result in severe, acute stress reactions, and post-traumatic stress disorder (PTSD) or other chronic health problems in the long term ( 1  –  3 ). Those affected are often unaware...
Grete Dyb
20.09.2011
Young Norwegian people who planned to spend late-summer days on decorating their bedsits, buying schoolbooks or going for that last swim are in deep mourning. They are challenged by psychological...
Grete Dyb
07.10.2010
Seksualitet er et komplisert tema for ungdommer i ferd med å utforske livet. Vi trenger mer kunnskap om hva som fører til seksuelle krenkelser og seksuelle overgrep mot ungdom. Men vi vet nok til at...
Grete Dyb
20.09.2011
Norske ungdommer som planla å bruke sensommeren til å innrede hybler, kjøpe skolebøker eller ta en siste badetur, er i dyp sorg. De utfordres av psykiske reaksjoner på traumatiske hendelser vi har...