Gisle Bruknapp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gisle Bruknapp

Gisle Bruknapp
25.05.2021
Legeforeningen er positiv til etablering av helsefelleskapene. Men peker samtidig på at fastlegekrisen kan bli forsterket dersom fastlegene pålegges flere oppgaver, uten at det fø...
Gisle Bruknapp
25.05.2021
Helsesektoren må inkluderes i regjeringens klimaarbeid. Det var beskjeden da Legeforeningen deltok på Stortingshøring om å etablere en egen klimaplan for helsesektoren...
Gisle Bruknapp
01.02.2021
Legeforeningen mener det er viktig å hindre en todeling av helsetjenesten og peker på at det må et økonomisk løft til for å motvirke dette. PÅ HØ...
Gisle Bruknapp
26.10.2020
I anledning Helse- og omsorgskomiteens behandling av stortingsmeldingen om palliativ behandling, deltok Legeforeningen for første gang på digital stortingshøring. PÅ...