Deltok på høring for en bærekraftig og grønn helsetjeneste

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsesektoren må inkluderes i regjeringens klimaarbeid. Det var beskjeden da Legeforeningen deltok på Stortingshøring om å etablere en egen klimaplan for helsesektoren.

  Tidligere i år la regjeringen frem sin klimaplan for perioden 2021–2030 der det foreslås flere tiltak for å redusere klimagassutslippene innen en rekke samfunnssektorer. Til tross for at helsesektoren slipper ut over dobbelt så mye klimagasser som flytrafikken, er det ingen tiltak eller mål for helsesektoren i regjeringens klimaplan. På bakgrunn av dette har SV fremmet et forslag om at det må etableres en egen klimaplan for helsesektoren. Den 20. april deltok president Marit Hermansen og leder av Norsk Medisinstudentforening, Maja Mikkelsen, på Stortingshøring i helse- og omsorgskomiteen om forslaget.

  Under høringen vektla Legeforeningen at dersom helsesektoren skal få ned klimagassutslippene, så må konkrete og forpliktende nasjonale tiltak på plass.

  – Legeforeningen er positive til tiltak som kan føre til en mer bærekraftig og grønnere helsetjeneste. Vi mener reduksjon av klimagassutslipp i helsesektoren må inkluderes i regjeringens eksisterende klimaarbeid, innledet Hermansen.

  Klimakrisen er en helsekrise

  Klimakrisen er en helsekrise

  Organisasjonene som deltok på høringenvar tydelige på at klimakrisen også er enhelsekrise.

  – Det er viktig at helsepersonell engasjerer seg i klimasaken. Klimaendringer har svært alvorlige konsekvenserfor psykisk og fysisk helse. Detpåvirker viktige helsedeterminanter somfrisk luft, tilgang til rent drikkevann, matressurserog husly. Det er estimert at klimaendringervil føre til 250 000 dødsfall mellom2030 – 2050 grunnet sult, diaré, malaria ogglobal oppvarming, sa Mikkelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media