Deltok på høring for en bærekraftig og grønn helsetjeneste

Gisle Bruknapp Om forfatteren
Artikkel

Helsesektoren må inkluderes i regjeringens klimaarbeid. Det var beskjeden da Legeforeningen deltok på Stortingshøring om å etablere en egen klimaplan for helsesektoren.

Tidligere i år la regjeringen frem sin klimaplan for perioden 2021–2030 der det foreslås flere tiltak for å redusere klimagassutslippene innen en rekke samfunnssektorer. Til tross for at helsesektoren slipper ut over dobbelt så mye klimagasser som flytrafikken, er det ingen tiltak eller mål for helsesektoren i regjeringens klimaplan. På bakgrunn av dette har SV fremmet et forslag om at det må etableres en egen klimaplan for helsesektoren. Den 20. april deltok president Marit Hermansen og leder av Norsk Medisinstudentforening, Maja Mikkelsen, på Stortingshøring i helse- og omsorgskomiteen om forslaget.

Under høringen vektla Legeforeningen at dersom helsesektoren skal få ned klimagassutslippene, så må konkrete og forpliktende nasjonale tiltak på plass.

– Legeforeningen er positive til tiltak som kan føre til en mer bærekraftig og grønnere helsetjeneste. Vi mener reduksjon av klimagassutslipp i helsesektoren må inkluderes i regjeringens eksisterende klimaarbeid, innledet Hermansen.

Klimakrisen er en helsekrise

Organisasjonene som deltok på høringen var tydelige på at klimakrisen også er en helsekrise.

– Det er viktig at helsepersonell engasjerer seg i klimasaken. Klimaendringer har svært alvorlige konsekvenser for psykisk og fysisk helse. Det påvirker viktige helsedeterminanter som frisk luft, tilgang til rent drikkevann, matressurser og husly. Det er estimert at klimaendringer vil føre til 250 000 dødsfall mellom 2030 – 2050 grunnet sult, diaré, malaria og global oppvarming, sa Mikkelsen.

Anbefalte artikler