Ønsker helsefellesskapene velkommen, men er kritisk til manglende finansiering

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen er positiv til etablering av helsefelleskapene. Men peker samtidig på at fastlegekrisen kan bli forsterket dersom fastlegene pålegges flere oppgaver, uten at det følger med økt finansiering.

  PÅ HØRING: Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, og visepresident i Legeforeningen, Anne Karin Rime. Foto:…
  PÅ HØRING: Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, og visepresident i Legeforeningen, Anne Karin Rime. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

  Regjeringen og KS har inngått avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Planene om etablering av helsefellesskapene ble først presentert i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023. Den 26. april deltok visepresident Anne-Karin Rime og leder av Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, på Stortingshøring om etablering av helsefelleskapene.

  Fokus på sårbare pasientgrupper

  Fokus på sårbare pasientgrupper

  I forbindelse med arbeidet med helsefelleskapene har helseminister Bent Høie uttalt at det er de mest sårbare pasientene som oftest lider under at sykehus og kommuner ikke samarbeider godt nok. Legeforeningen deler helseministerens oppfatning, og mener at helsefellskapene kan føre til at pasientene ikke havner mellom to stoler i helsetjenesten.

  – Legeforeningen støtter forslaget om å innføre nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak, og vi er positive til etablering av helsefellesskap. Det er særlig positivt at modellen setter fokus på sårbare pasientgrupper som trenger oppfølging på tvers av nivåene, innledet Rime.

  Behov for finansiering

  Behov for finansiering

  Selv om Legeforeningen er positive til helsefellesskapene er det en bekymring knyttet til manglende finansiering.

  – Med unntak av en mindre pott til sekretariatene, følger det ikke med midler for finansiering av helsefellesskapene. Arbeid med inngåelse og gjennomføring av samarbeidsavtalene må følges opp med styrket finansiering av samhandling mellom helseforetak og kommuner, sa Rime.

  Mangelen på finansiering er særlig kritisk med tanke på fastlegenes rolle i helsefelleskapene. Gjennom helsefelleskapene er fastlegene tiltenkt nye oppgaver, uten at det innebærer en styrking av fastlegeordningen.

  – Kapasiteten i dagens fastlegeordning er sprengt og rekrutteringsutfordringene blir synlig i stadig flere kommuner. Arbeidsbelastningen oppleves uhåndterbar og ordningen er nå i ferd med å falle fra hverandre. En stabil fastlegeordning er en forutsetning for at en skal kunne lykkes med arbeidet i helsefellesskapene, sa Nils Kristian Klev.

  Han fortsatte:

  – Handlingsplanens tiltak for stabilisering og rekruttering må derfor raskt forsterkes ytterligere om en skal kunne sikre kapasitet i ordningen til å ta imot nye oppgaver og sikre bedre pasientflyt. Uten en slik styrking vil en ikke klare å få til ønskede endringer gjennom helsefellesskapene, avsluttet Klev.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media