Gerd Ersdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gerd Ersdal

Gerd Ersdal, Ivar Aaraas, Knut A. Holtedahl, Ragnhild Sagsveen, Reidar Høifødt, Tordis Sørensen Høifødt
18.01.2007
Vår kollega og venn gjennom mange år, Per-Dagfinn Balsvik, døde 11.11. 2006, 72 år gammel. Han ble født 25.4. 1934 i Vadsø, vokste opp i Vestre Jakobselv og Harstad og tok realskole og gymnas i...
Gerd Ersdal
27.04.2006
Befring, Anne Kjersti Lov om alternativ behandling – med kommentarer 236 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2005. Pris NOK 389 ISBN 82-7674-974-7 Bruken av alternativ behandling og antall behandlere har økt...
Ivar Aaraas, Erik Langfeldt, Gerd Ersdal, Daniel Haga
10.03.2000
Med utgangspunkt i erfaringer og resultater fra sykestuedrift i Nordkapp kommune (1) og fra en studie av sykestuer fra Finnmark i 1990-årene (2) vil vi i denne artikkelen drøfte sykestuenes...
Anne Helen Hansen, Ivar J. Aaraas, Jorun Støvne Pettersen, Gerd Ersdal
25.08.2005
Formålet med innføring av fastlegeordningen var blant annet å bedre tilgjengeligheten til allmennlegetjenesten ( 1 ). Statens helsetilsyn bad i 2002 helsetilsynet i fylkene overvåke tilgjengelighet...