Geirmund Skeie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geirmund Skeie

Geirmund Skeie
26.02.2009
Eknes, J Bakken, TL Løkke, JA Utredning og diagnostisering Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. 306 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget 2008. Pris NOK 399 ISBN 978-82-15-01301-...
Geirmund Skeie
05.01.2006
Habiliteringsbegrepet anvendt i klinisk sammenheng er relativt nytt, og det er under debatt og utvikling både nasjonalt og internasjonalt. «Habilitering» vil de fleste i dag oppfatte som et...
Geirmund Skeie
10.11.2000
I Norge har det funnet sted store endringer i organiseringen av tjenester for mennesker med psykisk utviklingshemning de siste 20 år. En institusjonsbasert særomsorg er erstattet av en desentralisert...