Geir Stene-Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Stene-Larsen

Geir Stene-Larsen
20.09.2007
Når man skal bedømme utbredelsen av sykdom i en befolkning, er det viktig å skille mellom den faktiske sykdomsforekomsten og den tilsynelatende forekomsten som kan avledes av bruken av diagnoser fra...
Geir Stene-Larsen
16.04.2009
I Tidsskriftet nr. 5/2009 kritiserer Njål Høstmælingen myndighetene for å ha vært velmenende, men naive da de besluttet å innføre HPV-vaksinen ( 1 ). Det er etter min mening misvisende. Jeg vil ikke...
Geir Stene-Larsen
19.11.2009
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 38–43 I figur 1, side 40, er det ukorrekt tidsangivelse på x-aksen. Her er korrekt figur.
Geir Stene-Larsen
05.01.2006
Kvinnene kjemper om gårsdagens brødvarer som deles ut gratis til fattige i Karl Johans gate. Kampen for tilværelsen (studie), Christian Krohg 1887. Foto © O. Væring Eftf. AS Noen sykdommer skyldes...
Geir Stene-Larsen
22.06.2006
helseorganisasjon, Verdens Preventing chronic diseases – a vital investment 182 s, tab, ill. Genève: WHO, 2005. Pris CHF 30 ISBN 92-4-156300-1 Vår oppfatning om fattige lands helseproblemer er full...
Geir Stene-Larsen
17.04.2012
In issue 5/2012 of this journal, Charlotte Haug claims that the Norwegian Institute of Public Health was aware that the vaccine Pandemrix had not been «clinically tested», and that «WHO’s own vaccine...
Geir Stene-Larsen
20.04.2000
I regjeringens forskningsmelding (1) slås det fast at medisinsk og helsefaglig forskning skal prioriteres. Det betyr at vi nå kan planlegge med en ny optimisme, og at vi kan regne med vekst...
Geir Stene-Larsen
16.10.2012
I Tidsskriftet nr. 15/2012 tar Elling Ulvestad opp en viktig problemstilling som vi også har vært opptatt av – nemlig om man bør fortsette å tilby vaksine til befolkningen når de første fasene av...
Geir Stene-Larsen
17.04.2012
Charlotte Haug hevder i Tidsskriftet nr. 5/2012 at Folkehelseinstituttet 23.10. 2009 visste at vaksinen Pandemrix ikke var «klinisk testet», at «WHOs egen vaksinesikkerhetskomité hadde uttrykt...