Geir Øystein Andersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Geir Øystein Andersen

Geir Øystein Andersen
06.03.2018
Room for improvement in the effort to prevent coronary artery disease in patients with diabetes. The association between diabetes, impaired glucose tolerance and cardiovascular disease is well...
Geir Øystein Andersen
05.03.2018
Vi kan fortsatt gjøre en bedre innsats for å forebygge koronarsykdom hos pasienter med diabetes. Sammenhengen mellom diabetes, nedsatt glukosetoleranse og kardiovaskulær sykdom er godt dokumentert,...
Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Anders Aasheim, Jacob Neuburger, Eva Cecilie Knudsen, Arild Mangschau
07.09.2006
Type 2-diabetes og nedsatt glukosetoleranse er vanligere enn normal glukosetoleranse hos pasienter med akutt hjerteinfarkt ( 1 ) og koronarsykdom ( 2 ). Unormal glukosetoleranse (type 2-diabetes...
Geir Øystein Andersen, Egil Johnson, Knut Grønset, Dag Jacobsen
07.10.2004
En 25 år gammel kvinne, sykmeldt i ett år for ryggsmerter, hadde i perioder merket moderate høyresidige abdominalsmerter. Hun var for øvrig frisk, brukte ikke narkotika, men...
Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Arild Mangschau
25.08.2005
Vi takker for kommentarer fra Myrmel & Hermansen. I vår artikkel vektla vi betydningen av akutt revaskularisering ved kardiogent sjokk ( 1 ). Kortest mulig tid fra symptomdebut til...
Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Reidar Bjørnerheim, Nils-Einar Kløw, Alf Jonassen, Arild Mangschau
19.05.2005
Akutt reperfusjonsterapi har ført til betydelig reduksjon av sykelighet og dødelighet ved akutt hjerteinfarkt de siste 15 årene ( 1 ). Forekomsten av kardiogent sjokk har likevel vært tilnærmet...
Trygve B. Tjugen, Jan Eritsland, Arild Mangschau, Geir Øystein Andersen
25.03.2010
En pasient ble innlagt fire ganger på tre uker pga. hjerteinfarkt og residiverende okklusjon av venstre fremre koronararterie. Kombinasjon av blødning og trombose vanskeliggjorde adekvat behandling...
Ziaullah Kamal, Geir Øystein Andersen, Gunnar Smith, Frøydis Stornes, Knut Haakon Stensæth, Jan Eritsland
26.06.2012
En tidligere frisk kvinne i 40-årene oppsøkte allmennlege grunnet langvarig hoste, tung pust og tretthet. Dette er generelle symptomer som kan representere en rekke sykdommer. Pasienten hadde vært...