Frihagen F

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frihagen F

Frihagen F, Hjortdahl P, Kvamme OJ
10.06.1999
Sammendrag God kommunikasjon mellom primærlege og turnuslege i sykehus ved akuttinnleggelser legger grunnlag for riktig behandling og ressursbruk i sykehuset. Målsettingen med undersøkelsen er å...
Frihagen F, Hjortdahl P, Kvamme OJ
10.06.1999
Sammendrag Artikkelen omhandler hvem primærlegen henvender seg til i somatiske sykehus ved akuttinnleggelser. Formålet har vært å finne ut hvem i sykehuset som er hensiktsmessig førstekontakt for...