Fredrik A. Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fredrik A. Dahl

Mona Morland, Rolf Haagensen, Fredrik A. Dahl, Haldor Husby, Jan-Erik Berdal
09.06.2021
Akershus University Hospital, which functions as an emergency hospital for approximately 560 000 people, established a medical intermediate care unit in 2013. The unit treats patients who need...
Mona Morland, Rolf Haagensen, Fredrik A. Dahl, Haldor Husby, Jan-Erik Berdal
03.06.2021
Akershus universitetssykehus, som har akuttsykehusfunksjon for ca. 560 000 mennesker, etablerte i 2013 en medisinsk overvåkningsavdeling. Avdelingen behandler pasienter som trenger overvåkning eller...
Mona Morland, Rolf Haagensen, Fredrik A. Dahl, Jan-Erik Berdal
08.05.2018
Patients who need monitoring or treatment beyond what can be provided in normal wards, but do not require the resources of the intensive care unit, are often referred to as intermediate-care patients...
Mona Morland, Rolf Haagensen, Fredrik A. Dahl, Jan-Erik Berdal
08.05.2018
Pasienter som trenger overvåkning eller behandling utover det som kan tilbys på sengeposter, men som ikke trenger intensivavdelingens ressurser, omtales ofte som intermediærpasienter. En aldrende...
Kashif Waqar Faiz, Fredrik A. Dahl
23.08.2016
I en mye sitert studie konkluderer man med at dødeligheten øker signifikant når pasientbelegget blir høyere enn 92,5 %, men denne faregrensen er ikke overførbar til norske sykehus. I en artikkel...