Fredrik A. Dahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for helstetjenesteforskning

Akershus universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Campus Akershus universitetssykehus

Universitetet i Oslo

Fredrik A. Dahl har bidratt med analyse og tolkning av data.

Fredrik A. Dahl er ph.d. i informatikk og seniorforsker.

Artikler av Fredrik A. Dahl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media