Fredrik Bååthe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fredrik Bååthe

Fredrik Bååthe
01.02.2021
Aktivt involverande av medarbetare skapar en dynamisk lärandespiral. Detta visar artikeln «Insights gained from a systematic reanalysis of a successful model-facilitated change process in health care...
Fredrik Bååthe
05.05.2020
Eftersom många av oss dagligen tar del av medias rapportering från utvecklingen av covid-19-pandemin, kanske några kompletterande perspektiv kan vara meningsfullt. Illustrasjon: Maxim Usik / NTB...
Fredrik Bååthe
31.01.2020
Peter Kalina argumenterar för hur ökad delaktighet är centralt för att reducera läkares «burnout» och samtidigt förbättra för patienter, vårdmedarbetare och sjukvårdens ekonomi. Ett liknande...
Fredrik Bååthe
24.06.2019
Å kunne gi god pasientbehandling er den viktigste faktoren for legers jobbtilfredshet. Da kan det bli frustrerende med stadig mer fokus på budsjett og behandlingskvantitet. Forbedring av kvaliteten...
Fredrik Bååthe
08.05.2018
Are there lessons to be learned from the ‘burnout epidemic’ reported by doctors in the United States? Illustration photo: iStock/CSA-Archive Over a number of years it has been reported that American...
Fredrik Bååthe
08.05.2018
Finns det lärdomar att dra från den «burnout-epidemi» som rapporteras hos läkare i USA? Illustrasjonsfoto: iStock/CSA-Archive Under en följd av år har det rapporterats att amerikanske läkare allt mer...
Fredrik Bååthe
28.11.2017
Er värdebaserad vård ett pasientfokuserat koncept som vården behöver – eller ännu en kollektion av kejsarens nya kläder? Illustrasjonsfoto: JohnnyGreig/iStock Värdebaserad vård är ett begrepp som...
Fredrik Bååthe
23.05.2017
Läkarvetenskapen har en lång och framgångsrik tradition av ett bio-medicinskt förhållningssätt. Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik För vetenskapen har strävan varit att reducera komplexa...
Fredrik Bååthe
06.12.2016
Patientcentrerad rond gav läkare ökad professionell nöjdhet, men också nya utmaningar. Illustrasjonsfoto: Thinkstock «Increasing joy in medicine» var årets tema för the International Conference on...