Frederik Kragerud Goplen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frederik Kragerud Goplen

Frederik Kragerud Goplen
24.02.2020
Carsten Tjell beskriver i Tidsskriftet ( 1 ) en diagnostisk algoritme bestående av tre enkle kliniske undersøkelser for å avgjøre om pasienter med akutt svimmelhet har en sentral eller perifer...
Guttorm Eldøen, Unn Ljøstad, Frederik Kragerud Goplen, Anne Hege Aamodt, Åse Mygland
27.05.2019
Persistent symptoms of dizziness may be due to inappropriate compensatory strategies following an episode of acute dizziness. Common symptoms are dizziness in an upright position that is aggravated...
Unn Ljøstad, Guttorm Eldøen, Frederik Kragerud Goplen, Anne Hege Aamodt, Åse Mygland
27.05.2019
Akutt svimmelhet er et vanlig symptom som kan ha mange årsaker. Vi gir her en oversikt over målrettet diagnostisk tilnærming og enkle kliniske tester som kan bidra til å skille mellom hjerneinfarkt...
Guttorm Eldøen, Unn Ljøstad, Frederik Kragerud Goplen, Anne Hege Aamodt, Åse Mygland
27.05.2019
Langvarige svimmelhetsplager kan skyldes uhensiktsmessige kompensatoriske strategier etter en episode med akutt svimmelhet. Vanlige symptomer er svimmelhet i oppreist stilling som forverres av...
Frederik Kragerud Goplen
02.05.2017
Informasjonsbrev om forskningsprosjekter kan gi opphav til misforståelser og engstelse, skriver Sofia Olsen og medarbeidere, og stiller dermed «spørsmål ved behovet for samtykke eller...
Frederik Kragerud Goplen
07.03.2017
Informasjonsbrev om forskningsprosjekter kan gi opphav til misforståelser og engstelse, skriver Sofia Olsen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 3/2017, og stiller dermed «spørsmål ved behovet for...
Frederik Kragerud Goplen
26.03.2009
Det foreligger flere rapporter om erfaringer med vertigo hos barn ( 1  –  3 ). Det synes å være gjennomgående at omkring halvparten av barna får migrenediagnoser, inkludert det som i den...