Frederik Kragerud Goplen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: frederik.kragerud.goplen@helse-bergen.no

Øre-nese-halsavdelingen

Haukeland universitetssjukehus

og

Klinisk institutt 1

Universitetet i Bergen

Han har bidratt med idé, revisjon av manus og godkjenning av innsendte versjon av manus.

Frederik Kragerud Goplen er ph.d., overlege og førsteamanuensis II.

Artikler av Frederik Kragerud Goplen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media