Frank Hilpüsch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Frank Hilpüsch

Frank Hilpüsch
25.03.2010
Elling Ulvestad og medarbeidere belyser viktige sider ved pandemiberedskapen og tiltakene rundt svineinfluensa i sin kronikk i Tidsskriftet nr. 2/2010 ( 1 ). Fra mitt ståsted som kommunelege fikk jeg...
Frank Hilpüsch, Petra Parschat, Sissel Fenes, Ivar J. Aaraas, Mads Gilbert
07.01.2011
En typisk øvelse i Bjarkøy kommunes akutteam. Pleiepersonalet, ambulansepersonell og legene løser varierende akuttmedisinske oppgaver i tverrfaglige team. Her øves blødningskontroll. Foto Mads...
Frank Hilpüsch
13.01.2015
Meholm, Freddy Distriktslegen «Der ingen skulle tro at kun én lege kunne bo». 214 s, ill. Oslo: Kolofon forlag, 2014. Pris NOK 278 ISBN 978-82-300-1164-5 Freddy Meholm, født 1938, kom som nyutdannet...
Frank Hilpüsch
15.03.2016
De siste månedene har det pågått en spennende debatt omkring behandling av kronisk utmattelse. Myalgisk encefalopati/kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) har vært heftig debattert siden Egeland og...